Registrering för medlemmar

Ska förpackningsindustrin ha en chans att nå de hållbara utvecklingsmålen samt andra krav som ställs både på nationell och EU-nivå behöver vi tänka och göra nytt. ”Business as usual” kommer således inte bidra till den förändring vår bransch, vårt samhälle och framför allt vår planet behöver. Vill vi ha nya resultat måste vi som bekant göra annorlunda. Oavsett om gamla chips-förpackningar förvandlas till en klänning eller återvunnen plast hamnar som inredning i bilar eller använda Tetra Pak förpackningar återvinns till byggmaterial måste vi gå från tradition till transformation.

Den cirkulära ekonomin har under de senaste åren vuxit fram som en strategi för att nå hållbara utvecklingsmål och driva på systemskiftet. I samband med Packbridge Årsstämma kommer vi belysa cirkulär ekonomi i ett efterföljande seminarium och paneldebatt där vi frågar oss om cirkulära system faktiskt är en del av lösningen?

Per Simonsson, senior projektledare @ Packbridge kommer inleda med att dela med sig av insikter Packbridge fick genom medverkan i projektet ”Livsmedelsförpackningar i cirkulär värdekedja”.

Hervé Corvellec, Professor, PhD på Institutionen för tjänstevetenskap på Lunds universitet kommer därefter ge oss närmare insyn i projektet ”Cirkulära relationer”. Syftet med projektet är att identifiera och förklara de förändringar i relationer mellan värdekedjans aktörer som en övergång till cirkulära affärsmodeller innebär. Avsikten är att bättre kunna förklara hinder men också att peka på både positiva och negativa konsekvenser som en cirkulär framtid kan innebära för värdekedjans aktörer och därmed för uppfyllandet av målen för hållbar utveckling.

Vi avslutar med att diskutera ovanstående frågeställningar och insikter i en paneldiskussion med representanter från olika aktörer i förpackningsekosystemet.

Är du nyfiken på cirkulär ekonomi och vill lära dig mer? -Här har du chansen!

Välkommen!

Agenda

14:00

Packbridge Årstämma

14:55

Livsmedelsförpackningar i cirkulär värdekedja - nya insikter kopplat till ansvar och behov

Per Simonsson
Senior Project Leader @ Packbridge
15:05

Cirkulära relationer

Lunds universitet, i samarbete med: Herman Stål, Handelshögskolan vid Umeå universitet, och Maira Babri, Mälardalens universitet

Read more
Hervé Corvellec
Professor, PhD, Institutionen för tjänstevetenskap @ LU
15:25

Paneldiskussion -Hur skapar vi cirkulära system i praktiken?

Med olika aktörer från förpackningsekosystemet; Maja Kjellberg, Packaging Development Leader @ IKEA, Selime Kadir, Global Packaging Solutions Director @ Oatly, Oscar Hugoson, VD @ Scanfill, Niklas Madsen, VD @ Superlab, Alexander Werne, Sustainability Expert @ GPI Systems AB, Fredrik Nilsson, Professor @ Förpackningslogistik, LTH

Read more
15:55

Sammanfattning & utvärdering

Allt du behöver veta:

När: 17 April, 14:00-16:00

Var: Ångpannehallen, M-huset, LTH, Lund

För vem: Exklusivt för Packbridge medlemmar

Språk: Svenska

Vi skickar ett bekräftelsemejl när du har registrerat dig!

Registrering för medlemmar